Godło Polski

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

AKTUALNOŚCI

Jesteś tutaj: Lewe menu / AKTUALNOŚCI

RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

Bardzo dziękuję za pierwsze tygodnie współpracy.

Za wzajemne zaufanie, zrozumienie, szacunek.

Państwo i My dokładamy wszelkich starań, aby sprostać wielu nowym wymaganiom.

Najważniejsze, że wspólnie tworzymy dzieciom bezpieczną przestrzeń do działania i rozwoju

i przestrzegamy zasad w trosce o zdrowie Nas wszystkich.

                                                                                                                    Dziękuję

Dyrektor - Katarzyna Tużylak

RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

2 i 3 WRZEŚNIA 2020 R. W PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA ORGANIZACYJNE. ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ PANDEMII ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

2 WRZEŚNIA 2020 R.

  • GODZINA 16.45 - GRUPA "SKRZATY" (obowiązuje wejście główne)
  •                            GRUPA "POZIOMKI" (obowiązuje wejście boczne)
  • GODZINA 17.15 - GRUPA "SŁONECZKA" (obowiązuje wejście boczne)

3 WRZEŚNIA 2020 R.

  • GODZINA 16.45 - GRUPA "LEŚNE LUDKI" (obowiązuje wejście główne)

                                    GRUPA "KACZUSZKI" ( obowiązuje wejście boczne)

  • GODZINA 17.15 -  GRUPA "JAGODY" (obowiązuje wejście główne)

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m

Dyrektor - Katarzyna Tużylak

RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

PROSZĘ, O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI POBYTU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY  W OKRESIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄCYMI OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

ZASADY POBYTU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W OKRESIE PANDEMII

Dyrektor - Katarzyna Tużylak

ZEBRANIE INFORMACYJNE

26 sierpnia 2020r. zapraszam rodziców, dzieci które po raz pierwszy rozpoczynają edukację przedszkolną od września 2020r. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny; odbędzie się z udziałem nauczycielek pracujących w grupie.

Ze względów bezpieczeństwa w związku z sytuacją pandemiczną spotkanie odbędzie się w dwóch turach - o godzinie zebrania zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Na sptkanie proszę zaopatrzyć się w podstawowe środki ochrony osobistej - obowiązuje również zachowanie dystansu społecznego.

Katarzyna Tużylak - dyrektor przedszkola

OGŁOSZENIE

Informuję, że w przedszkolu dostępne są listy dzieci z przypisaniem do grup na rok szkolny 2020/2021. W związku z obecną sytuacją pandemiczną, takiej informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem: 67/ 214-11-96.

Katarzyna Tużylak - dyrektor  przedszkola

INFORMACJA

DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI

ZWIĄZANYCH Z NABOREM 2020/2021

(dotyczy Rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021)

W dniach od 10 do 20 sierpnia 2020 r. proszę o wypełnienie i dostarczenie w formie papierowej następujących dokumentów:

  • informacji o zasadach pobierania opłat miesięcznych - w dwóch egzemplarzach,
  • informacji o rodzeństwie (tylko wtedy, gdy do przedszkola uczęszcza 2 lub więcej dzieci),
  • listy osób uprawnionych do odbioru dziecka z przedszkola,
  • karty informacyjnej o dziecku.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 67 3510932 lub mailowy: pp17@przedszkole17.pila.pl

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach poniżej.

Preferowane godziny składania dokumentów: 8.00 - 14.00 i 15.30 - 16.30

Katarzyna Tużylak - Dyrektor

INFORMACJA o zasadach pobierania opłat

informacja o rodzeństwie

Karta informacyjna o dziecku

lista osób uprawnionych do odbioru

INFORMCJA -NABÓR SIERPIEŃ

Informuję, że wszystkie wnioski na sierpniowy dyżur zostały przyjęte.

Katarzyna Tużylak - dyrektor

DO RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI ROZPOCZYNAJĄ PO RAZ PIERWSZY EDUKACJĘ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021
W dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. bardzo proszę o dostarczenie natępujących dokumentów:
- wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami (druki obowiązujące w terminie naboru podstawowego i uzupełniającego) oraz dodatkowo:
- informację o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile w okresie od 1.09.2020 r.- 30.06.2021 r. w dwóch egzeplarzach,
- zgodę na pobyt dziecka w grupie integracyjnej, w związku z funkcjonowanie w przedszkolu oddziałów integracyjnych,
- listę osób uprawnionych do odbioru.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 67 214 11 96 lub mailowy: pp17@przedszkole17.pila.pl.


Katarzyna Tużylak- Dyrektor

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpgINFORMACJA o zasadach pobierania opłat

zgoda na grupę integracyjną

list osób uprawnionych do odbioru

Następna strona