Godło Polski

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

Jesteś tutaj: Lewe menu / OGŁOSZENIA

ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA

W dniach 24 i 25 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste i bezpieczne :) zakończenie edukacji przedszkolnej dla dzieci 6 letnich. Z zachowaniem szczególnej ostrożności, w małych grupach dzieci odebrały z rąk pani dyrektor Katarzyny Tużylak dyplomy oraz od swoich Pań pamiątkowe książki i słodkie przysmaki.

PRZEMOC W RODZINIE

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI


Wraz z ograniczeniami i zaostrzeniami związanymi z epidemią korona wirusa i zagrożeniem COVID – 19 w niezwykle trudnej sytuacji znalazły się ofiary przemocy w rodzinie, w szczególności dzieci. Izolacja i brak kontaktów sprzyjają eskalacji aktów przemocy. Apelujemy do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię przemocy w rodzinie oraz w swoim otoczeniu. W przypadku podejrzenia, że dziecko, bądź inny członek rodziny, sąsiad lub znajomy może być ofiarą przemocy, proszę o zgłaszanie tej kwestii właściwym instytucjom, tzn. ośrodkom pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania ucznia lub policji. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pile informuje, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile uruchomił „Pogotowie psychologiczne” pod numerem telefonu /67/ 352 84 52, z którego skorzystać mogą między innymi osoby dotknięte przemocą w rodzinie.


Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30
Możliwe jest również uzyskanie pomocy prawnej. Radca prawny MOPS udziela porad prawnych drogą telefoniczną pod numerem /67/ 210 43 12:
w środy w godzinach 13.00 - 15.00 oraz w piątki w godzinach 11.00 - 13.00


Więcej informacji o tym gdzie i jaką pomoc można uzyskać, udzielą specjaliści pracy socjalnej z rodziną dotkniętą przemocą, którzy pełnią dyżur:
w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach od 12.00 do 15.00 pod następującymi numerami telefonów: 664 765 715, 664 765 712, 664 765 722.

EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROJEKT

INFORMACJA

Realizacja projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno- edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła"

 

Pilskie przedszkola i szkoły, w tym również Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabły bierze udział w projekcie "Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno- edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła"
Szczegóły projektu w plikach zamieszczonych poniżej

tekst dla szkół i gmin

przekazanie sprzętów

klasy patronackie program

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tradycyjnie spędzalibyśmy go w przedszkolu, rozmawiając z dziećmi o różnych potrzebach różnych ludzi, o tym, że każdy z nas jest trochę od siebie inny i o tym, dlaczego warto być otwartym, wrażliwym i uprzejmym. Dzisiaj nic nie jest jednak takie jak zwykle, dlatego zapraszamy Państwa do podkreślenia wyjątkowości tego dnia w swoich domach. Być może stanie się on okazją do inspirujących rozmów lub nowych doświadczeń?

CZYM JEST AUTYZM?

  • Wyjaśnijmy dzieciom, dlaczego dziś mamy niebieski dzień. Wspólnie obejrzyjcie załączony w linku krótki film:        

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

  • Dzieci najlepiej uczą się przez doświadczenie!

 Proponujemy zabawy, które pozwolą dzieciom odebrać różne bodźce w inny niż zwykle sposób  -  pomysły znajdziesz tu:  POMYSŁY

Warto zostawić dziecko z własną refleksją  i pomysłem na działanie bądź pomóc mu je odszukać. Zapytajmy je, czy łatwo było wykonywać codzienne czynności, gdy pojawiły się „przeszkadzacze” – a z takimi przeszkadzaczami muszą się zmagać dzieci z autyzmem. W takich sytuacjach mogą zachowywać się w sposób niezrozumiały dla otoczenia, jednak w rzeczywistości prezentowane reakcje mają im pomóc poradzić sobie z przeszkodą.

Możecie Państwo skorzystać z  dołączonego ćwiczenia (kliknij)  Ćwiczenie z myślenia

Propozycja zabawy w wersji online:

https://www.jigsawplanet.com/dzasta/niebiesko-mi?fbclid=IwAR07K669jY4xuDRYRso3WnR7VBrgIIJklpWMQP_f1SkMopbotThYWWorE-Y 

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

Piła, dnia 24 marca 2020 r.

Rodzice/ Opiekunowie prawni

Bardzo Państwa proszę, aby w informacji potwierdzającej złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola przekazywali mi Państwo wyłącznie PESEL dziecka i IDENTYFIKATOR wniosku.

Proszę nie załączać scanu wniosku z pozostałymi danymi dziecka.

Katarzyna Tużylak

UWAGA !!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola tylko poprzez system naboru elektronicznego. W takim przypadku należy dodatkowo wysłać  e-mail do przedszkola pierwszego wyboru potwierdzający złożenie wniosku drogą elektroniczną wraz z podaniem nr PESEL dziecka oraz identyfikatora wniosku.

Wersję papierową dokumentów (wniosek oraz stosowne oświadczenia) będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Adresy e-mail publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Piła

 

Publiczne przedszkole nr 1               e-mail: przedszkolenr1@asta-net.com.pl

Publiczne Przedszkole nr 2               e-mail: kontakt@przedszkole2.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 3               e-mail: przedszkole03pila@gmail.com

Publiczne Przedszkole nr 4               e-mail: pp4@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 5               e-mail: dyrektor@przedszkole5.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 6               e-mail: przedszkole_publiczne6@asta-net.com.pl

Publiczne Przedszkole nr 7               e-mail: przedszkole7@pila.edu.pl

Publiczne Przedszkole nr 11             e-mail: przedszkole@pp11.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 12             e-mail: przed12pila@gmail.com

Publiczne Przedszkole nr 13             e-mail: pp13@przedszkole13.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 14             e-mail: pp14@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 15             e-mail: pp15@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 16             e-mail: przedszkole1612@wp.pl

Publiczne Przedszkole nr 17             e-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 18             e-mail: pp18@cuw.pila.pl 

Publiczne Przedszkole nr 19             e-mail: przedszkole19@pila.edu.pl

Oddziały przedszkolne

w Szkole Podstawowej nr 5              e-mail: sp5pila@op.pl

 

                                                        

                                                                           Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                       Urzędu Miasta Piły

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWI PRAWNI

Od 23 marca 2020r. do 3 kwietnia 2020r. w przedszkolu trwa rekrutacja na wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowy regulamin znajdziecie Państwo na stronie www.nabor.pcss.pl/pila lub klikając na naszej stronie w zakładkę linki- gdzie znajdziecie Państwo przekierowanie do strony naboru i odpowiednich dokumentów.

Dokumenty proszę wypełniać bardzo dokładnie, z właściwymi oświadczeniami i podpisane przez oboje rodziców.

Jeżeli w regulaminach, są kwestie dla Państwa niejasne proszę o kontakt telefoniczny 67/2411196.

Następna strona