PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

DOKUMENTY

Jesteś tutaj: Lewe menu / DOKUMENTY

 

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17 im. Krasnala Hałabały

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka
w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały

 

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej
pomocy wychowankom Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile.

 

Procedura postępowania w przypadku konieczności podawania leków
dzieciom przewlekle chorym w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały.

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego
w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

 

Klauzula RODO