PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

GODZINY PRACY

Przedszkole jest czynne od godziny 6:30 do 16:30

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.