Godło Polski

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

AKTUALNOŚCI

Jesteś tutaj: Lewe menu / AKTUALNOŚCI

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

KOMUNIKAT - WAŻNE!

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPZYJĘTYCH W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY:

DZIECI PRZYJĘTE:

1.Szwec Wiktoria Blanka

2. Tekiel Gabriel

3. Wesołowska Daria Krystyna

DZIECI NIEPRZYJĘTE:

1.Bednarek Janina

2. Ciężka Lena Klara

3. Czeszejko Antoni Mariusz

4. Jaworski Franciszek

5. Majewska Zofia

6. Kalia Neena

7. Wypych Amelia Grażyna

KATARZYNA TUŻYLAK

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

KOMUNIKAT - WAŻNE!!!

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE NA ROK SZKOLNY 2020/2021. RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI SĄ W DNIACH 5 - 7.05 DO ZŁOŻENIA LUB PRZESŁANIA DROGĄ MAILOWĄ WOLI REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

lista dzieci zakwalifikowanych II

dzieci dzieci niezakwalifikowanych II

WOLA NABÓR

KATARZYNA TUŻYLAK

RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

  

W DNIACH OD 27 DO 30 KWIETNIA 2020 R. W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00 W PRZEDSZKOLU WYDAWANA BĘDZIE “INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ”. PROSZĘ  O OSOBISTY ODBIÓR DOKUMENTU PRZEZ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO.

 

                                              Katarzyna Tużylak

nabór uzupełnający

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

 

INFORMUJĘ, ŻE W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LICZBA WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU WYNOSI: 2.

 SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ODBYWA SIĘ W DNIACH 23.04 – 27.04. 2020R. - SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE www.nabor.pcss.pl/pila .

KATARZYNA TUŻYLAK

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

KOMUNIKAT -WAŻNE !!!

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17

W PILE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

 Katarzyna Tużylak

KOMUNIKAT

09.04.2020 r.

KOMUNIKAT - NABÓR DO PRZEDSZKOLA - WAŻNE!

Informujemy, że w dniach 10.04. – 16.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przyjęcia do publicznego przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, zalecamy przesłanie potwierdzenia woli drogą elektroniczną na adres przedszkola pp17@przedszkole17.pila.pl W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego numer PESEL. Wiadomość należy również podpisać imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej maila.

Jednocześnie informujemy, że brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Istnieje też możliwość złożenia potwierdzenia woli na druku obowiązującym w przedszkolu drogą mailową lub dostarczenie osobiście do przedszkola.

Katarzyna Tużylak


Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Lista dzieci przesuniętych

POTWIERDZENIE WOLI -  NABÓR

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

Piła, dnia 25 marca 2020 r.

 

                                      Rodzice/ Opiekunowie prawni

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że działania w ramach zdalnego nauczania w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały będą prowadzone w oparciu o:

  • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola,
  • komunikację poprzez pocztę elektroniczną w obrębie grup,
  • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych,
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem,
  • ćwiczenia, karty pracy, które dziecko już posiada,
  • wyłożenie we wskazanym miejscu kart pracy do odbioru przez rodziców, po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i godziny odbioru.

 

Katarzyna Tużylak

WAŻNA INFORMACJA

 Piła, dnia 25 marca 2020 r.

Rodzice/ Opiekunowie prawni

            W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 informuję, że przepływ informacji pomiędzy Państwem a nauczycielami grup i terapeutami odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej. Zachęcam Państwa do tej formy komunikacji.

Adresy e- mail poszczególnych grup:

pszczolki172020@wp.pl

skrzaty2020PP17@gmail.com

halabala17orzeszki@o2.pl

paulinagrazyna3@wp.pl

lesneludki17@wp.pl

jagodypp17@wp.pl

sloneczka17@gmail.com

kaczuszki.17@wp.pl

terapeuci17@o2.pl

Życzę Państwu zdrowia

Katarzyna Tużylak

Następna strona