Godło Polski

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

AKTUALNOŚCI

Jesteś tutaj: Lewe menu / AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Informuję, że w przedszkolu dostępne są listy dzieci z przypisaniem do grup na rok szkolny 2020/2021. W związku z obecną sytuacją pandemiczną, takiej informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem: 67/ 214-11-96.

Katarzyna Tużylak - dyrektor  przedszkola

INFORMACJA

DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI

ZWIĄZANYCH Z NABOREM 2020/2021

(dotyczy Rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021)

W dniach od 10 do 20 sierpnia 2020 r. proszę o wypełnienie i dostarczenie w formie papierowej następujących dokumentów:

  • informacji o zasadach pobierania opłat miesięcznych - w dwóch egzemplarzach,
  • informacji o rodzeństwie (tylko wtedy, gdy do przedszkola uczęszcza 2 lub więcej dzieci),
  • listy osób uprawnionych do odbioru dziecka z przedszkola,
  • karty informacyjnej o dziecku.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 67 3510932 lub mailowy: pp17@przedszkole17.pila.pl

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach poniżej.

Preferowane godziny składania dokumentów: 8.00 - 14.00 i 15.30 - 16.30

Katarzyna Tużylak - Dyrektor

INFORMACJA o zasadach pobierania opłat

informacja o rodzeństwie

Karta informacyjna o dziecku

lista osób uprawnionych do odbioru

INFORMCJA -NABÓR SIERPIEŃ

Informuję, że wszystkie wnioski na sierpniowy dyżur zostały przyjęte.

Katarzyna Tużylak - dyrektor

DO RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI ROZPOCZYNAJĄ PO RAZ PIERWSZY EDUKACJĘ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021
W dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. bardzo proszę o dostarczenie natępujących dokumentów:
- wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami (druki obowiązujące w terminie naboru podstawowego i uzupełniającego) oraz dodatkowo:
- informację o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile w okresie od 1.09.2020 r.- 30.06.2021 r. w dwóch egzeplarzach,
- zgodę na pobyt dziecka w grupie integracyjnej, w związku z funkcjonowanie w przedszkolu oddziałów integracyjnych,
- listę osób uprawnionych do odbioru.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 67 214 11 96 lub mailowy: pp17@przedszkole17.pila.pl.


Katarzyna Tużylak- Dyrektor

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpgINFORMACJA o zasadach pobierania opłat

zgoda na grupę integracyjną

list osób uprawnionych do odbioru

NABÓR SIERPIEŃ

DOTYCZY DZIECI, DLA KTÓRYCH PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 NIE JEST PRZEDSZKOLEM MACIERZYSTYM

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do naszego przedszkola w sierpniu 2020 r. proszę o złożenie w skrzynce podawczej następujących dokumentów:
- wniosek
- informację o rodzeństwie- jeśli dotyczy,
- oświadczenie,
- informację o zasadach pobierania opłat miesięcznych w dwóch egzemplarzach.
PROSZĘ O CZYTELNE I ESTETYCZNE WYPEŁNIANIE DRUKÓW.Procedury i instrukcje obowiązujące w przedszkolu, związane z COVID- 19 znajdują się w atykułach poniżej.
DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W GODZINACH 8.00- 13.30 lub 15.30- 16.30
                                                                                                                                                                                               Katarzyna Tużylak- dyrektor

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpgwniosek- sierpień 2020 r.

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpgoświadczenie

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpginformacja o rodzeństwie

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpginformacja o zasadach pobierania opłat

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpgogólne zasady

WAŻNE- NABÓR SIERPIEŃ

DOTYCZY DZIECI, DLA KTÓRYCH PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 JEST PRZEDSZKOLEM MACIERZYSTYM

Rodzice/ opiekunowie prawni informuję, że przedłużam czas składania oświadczeń o przyjęcie dziecka do przedszkola w sierpniu. Do 22 czerwca 2020 r. proszę o złożenie w skrzynce podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej następujących dokumentów:
- oświadczenie,
- informację o rodzeństwie- jeśli dotyczy,
- informację o zasadach pobierania opłat miesięcznych w dwóch egzemplarzach.
Tych z Państwa , którzy złożyli już oświadczenia proszę o uzupełninie dokumentów.
                                                                                                                                                                                               Katarzyna Tużylak- dyrektor

oświadczenie

informacja o rodzeństwie

http://przedszkole17.pila.pl/photo/WORD_hosting_5e8f17d391972.jpginformacja o zasadach pobierania opłat

INFORMACJA O DYŻURACH WAKACYJNYCH- WAŻNE

Rodzice/ opiekunowie prawni

Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w okresie wakacji będzie czynne od 1 do 26 sierpnia 2020 r.
Jeżeli Państwa dziecku potrzebna jest opieka na dwa wakacyjne miesiące (lipiec, sierpień), czyli również w miesiącu, w którym przedszkole nie dyżuruje, to proszę o informację w tej sprawie w terminie do 4 czerwca 2020 r. drogą mailową: pp17@przedszkole17.pila.pl lub telefonicznie: 67 214 11 96. Brak informacji oznaczć będzie, że nie skorzystacie Państwo z żadnego przedszkola w Pile w lipcu 2020 r. Poniżej aktualny plan pracy pilskich przedszkoli.

Katarzyna Tużylak

Plan pracy pilskich przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 r.

DYŻUR WAKACYJNY
RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI
          Informuję, że Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w okresie wakacji pełni dyżur od 1 do 26 sierpnia 2020 r. Dyżur sierpniowy będzie przebiegał z zachowaniem tych samych zasad i procedur, które obowiązują obecnie.
W dniach od 3 do 18 czerwca 2020 r. proszę składać oświadczenia na miesiąc wakacyjny (ząłączone poniżej). Dokument proszę odesłać w formie skanu na adres: pp17@przedszkole17.pila.pl  lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej w przedszkolu.
O przyjęciu lub odmowie zostaniecie Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.
1 czerwca 2020 r. na grupowych skrzynkach mailowych otrzymacie Państwo ważną ankietę dotyczącą wakacyjnych dyżurów. Zainteresowanych rodziców proszę o wypełnienie i odesłanie informacji.
Katarzyna Tużylak
         
Następna strona