PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

PROJEKTY

Dla rozwijania potencjału intelektualnego, społecznego, emocjonalnego naszych wychowanków opracowujemy oraz wprowadzamy nowe programy, projekty, innowacje pedagogiczne, dobre praktyki.

W roku szkolnym 2018/ 2019 nauczyciele i specjaliści realizują następujące zadania:

...................................."PSZCZÓŁKI”.............,,,....................

 • kółko rytmiczno- taneczne: prowadzone przez Annę Bołtrukiewicz.

........................................"SKRZATY”.....................................

 • "Gimnastyka na "5" czyli razem możemy więcej" - projekt współpracy Szkoły Podstawowej nr 5 z Publicznym Przedszkolem Nr 17 im. Krasnala Hałabały w obszarze wspierania aktywności fizycznej i przygotowania dziecka 6-letniego do roli ucznia: realizowany przez Darię Lazarewicz.
 • innowacja pedagogiczna "Migające rączki - język migowy w przedszkolu": prowadzona przez Darię Lazarewicz.
 • międzynarodowy projekt edukacyjny "Mały Miś w świetle wielkiej literatury": prowadzony przez Darię Lazarewicz.

....................................... "ORZESZKI”...................................

 • innowacja „Wiem, jak dobrze i bezpiecznie zachować się w przedszkolu, w domu i na ulicy”: stworzona i realizowana przez Małgorzatę Kubat.

........................................"POZIOMKI”.................................

 • kółko taneczne: prowadzone przez Anitę Rerek, Aleksandrę Walczak,

.................................."LEŚNE LUDKI”....................................

 • innowacja „Gimnastyka i muzyka- aerobik dla najmłodszych”: stworzona i realizowana przez Paulinę Ostrowską,
 • ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”,
 • projekt „Od pocztówki do e-maila- przedszkolaki z Wielkopolski poznają nowe technologie”: stworzony i realizowany przez Urszulę Wesół i Paulinę Ostrowską.

.........................................."JAGODY".....................................

 • ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”: prowadzony przez Hannę Poczewską i Annę Wizjan,
 • współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile: Anna Wizjan, Hanna Poczewska,
 • "Gimnastyka na "5" czyli razem możemy więcej" - projekt współpracy Szkoły Podstawowej nr 5 z Publicznym Przedszkolem Nr 17 im. Krasnala Hałabały w obszarze wspierania aktywności fizycznej i przygotowania dziecka 6-letniego do roli ucznia - realizowany przez: Annę Wizjan, Hannę Poczewską.

......................................"SŁONECZKA”.................................

 • innowacja pedagogiczna „Leśne wędrówki”: stworzona i realizowana Rozalię Sójkę,
 • innowacja pedagogiczna „Jak rozwijać emocje dziecka?- wprowadzenie elementów bajkoterapii w grupie dzieci 4- 5 letnich”: stworzona i realizowana przez Sławę Wesołowską.

....................................."KACZUSZKI”..................................

 • ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”: prowadzony przez Ramonę Wolan, Lidię Majewską.