PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

KONTAKT

Jesteś tutaj: Lewe menu / KONTAKT

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 W PILE

Adres:
Publiczne Przedszkole Nr 17
im. Krasnala Hałabały
ul. Śniadeckich 3A
64-920 Piła

Tel.: 672-141-196
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl

Napisz przez formularz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: · administratorem danych osobowych osób zadających pytanie będzie Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały · Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpiecznedane. eu., · administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie., · administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; · mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: · przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; · podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zadania pytania, · administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.