PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

„Nasz świat jest pełen przygód”…..czyli kluczowe informacje
o Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały


Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały znajduje się w odnowionym, jednopiętrowym, przestronnym budynku wolnostojącym. Placówka otoczona jest dużym terenem zielonym będącym w trakcie reorganizacji.
Atutami przedszkola są:
· kadra pedagogiczna i specjalistyczna otwarta na nowe wyzwania edukacyjne, dbająca
o bezpieczeństwo i profesjonalny rozwój każdego dziecka,
· miła, przyjazna atmosfera,
· dobrze wyposażone sale dla dzieci, gabinety specjalistów, sala relaksacyjna,
· dbałość o estetykę otoczenia,
· działanie z pasją na rzecz środowiska przedszkolnego i lokalnego.
W placówce funkcjonują oddziały zwykłe i integracyjne. Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną lub dzieciom ze wskazania nauczyciela, rodzica zapewniamy opiekę logopedy, psychologa, pedagoga, rehabilitanta ruchowego oraz terapeuty integracji sensorycznej.
W naszym przedszkolu grupy tworzone są w zależności od aktualnego naboru dzieci.
Oddziały zwykłe liczą 25 dzieci, integracyjne 20.
W przedszkolu oferujemy dzieciom 4 posiłki dziennie. Każdy z nich przygotowywany jest zgodnie z najlepszą wiedzą kucharską i z zasadami zdrowego żywienia. Raz w tygodniu w zależności od grupy wiekowej przedszkolaki samodzielnie przygotowują śniadanie, nakładają potrawy podczas obiadu.
Dla rozwijania potencjału intelektualnego, społecznego, emocjonalnego naszych wychowanków opracowujemy oraz wprowadzamy nowe programy, projekty, innowacje pedagogiczne, dobre praktyki. 

Nasz świat jest pełen przygód …”- czyli o działaniach pełnych pasji


W Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile.
Codziennie przekraczając próg przedszkola, zarówno my nauczyciele, jak i dzieci mamy świadomość, że zaczynamy kolejny etap podróży. Gdzie dziś będziemy? Kogo poznamy? Co wyczarują nasze dłonie? Czy na twarzach zagości duma z odkrycia i zdobycia nowych lądów umiejętności i wiedzy?
Przystępując do napisania tego artykułu zadałyśmy sobie dwa pytania.

Po pierwsze-
„Co to znaczy przedszkole z pasją”? I uznałyśmy, że odpowiedz jest prosta i dająca się zdefiniować w kilkunastu słowach. Przedszkole z pasją to nieustanne przenikanie się dwóch światów- dzieci i nauczycieli. My dajemy najmłodszym możliwość wielozmysłowego poznawania otaczającego świata. Oni nieustannie podnoszą nam poprzeczkę i przypominają o tym, by czerpać z życia prawdziwą dziecięcą radość i pielęgnować w sobie nieustanną chęć smakowania rzeczywistości.

Po drugie- „Czy nasze przedszkole jest miejscem pełnym pasji?”
Odzew mógł być tylko jeden- oczywiście, że tak.
Zapraszamy Państwa do podróży po naszym przedszkolu. I choć poprowadzimy Was tylko po kilku obszarach naszych działań wierzymy, że to wystarczy, abyście tak jak i my bez wątpienia mogli stwierdzić, że „Hałabała” to miejsce działania z zapałem i entuzjazmem.
Integracja w „Siedemnastce”
W 1994 r. ówczesna dyrektor przedszkola- pani Grażyna Cybulska stworzyła „Program organizacji i merytorycznej działalności wychowawczo- dydaktycznej oddziałów integracyjnych”. Jego główną ideą stało się hasło: „Dać szansę wspólnego przebywania, uczenia się i zabawy wszystkim dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym”. Zasadę tę z oddaniem realizujemy do dziś. Każdego dnia w przedszkolu do zabaw i zajęć stają rówieśnicy- równi sobie ludzie. Niektórzy z nich potrzebują całościowej pomocy ze strony
nauczycieli i specjalistów w funkcjonowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności. Inni wymagają wsparcia rozwoju i mocniejszego pochylenia się nad ich potrzebami. Jeszcze inni poszerzają wiedzę i rozwijają swoje talenty. Wszyscy jednak każdego dnia uczą się, że człowiek jest jednostką i ma prawo inaczej patrzeć i odbierać świat. Codziennie też doświadczają, że uśmiech i wyciągnięta dłoń generują kolejne dobro.

Programy, innowacje i dobre praktyki

Nauczyciele, specjaliści, personel pomocniczy i administracyjny dzień za dniem realizują główne hasło koncepcji pracy przedszkola „Kiedy śmieje się dziecko- śmieje się cały świat”.
Nasze działania prowadzimy tak, by dziecko czuło się ważne, wyjątkowe i w pełni akceptowane. Otaczamy je opieką i budujemy w nim poczucie bezpieczeństwa. Tworzymy warunki dla jego wszechstronnego rozwoju i wiary w siebie. Każde dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości i predyspozycji, dokonywania wyboru i podejmowania decyzji z uwzględnieniem własnych zainteresowań, zdolności czy indywidualnego tempa pracy. Pracę wychowawczo- dydaktyczną opieramy na programie wychowania przedszkolnego - „Wokół przedszkola” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba-Żabińskiej.
Doświadczenie zdobyte na szkoleniach, obserwacje, wędrowanie z duchem czasu stały się podstawą do stworzenia przez nauczycieli z „Hałabały” własnych projektów przekształcanych w innowacje pedagogiczne: „Krasnal Hałabała uczy dzieci, jak być dobrym Polakiem”, „Jak miasta. W barwnym i radosnym korowodzie towarzyszą nam uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Wtedy, kolejny raz dotykamy prawdy, że dobro rodzi dobro,
· w listopadzie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zapraszamy dzieci z pilskich przedszkoli na pełną radości zabawę. Są zadania do rozwiązania, przeszkody do pokonania, łakocie do skonsumowania oraz wspólne pląsy i tańce.
A wszystko w towarzystwie oczywiście najsympatyczniejszego i najmilszego dziecięcego towarzysza czyli misia,
· w maju zapraszamy pilskich przedszkolaków do wspólnego działania w czasie „Zabaw sportowych- bawimy się razem”. Co charakteryzuje te zawody? Gardła bolą od głośnego dopingowania swoim zawodnikom, uśmiech nie schodzi z ust a pot leje się z czoła. Najważniejsze jednak, że za zaangażowanie, wiarę w wygraną, działanie z zasadami „fair play” zwycięzcami zostają wszyscy zawodnicy.
Kończymy opowieść o „Hałabale”. Jeśli rozbudziłyśmy Państwa ciekawość, jeżeli chcecie nas jeszcze lepiej poznać, zobaczyć wszystkie aspekty i kierunki naszych działań serdecznie zapraszamy. I zapewniamy, że każdego dnia, tak jak mówią słowa hymnu przedszkola- „nasz świat jest pełen przygód …”.

Katarzyna Tużylak
Rozalia Sójka