PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

SPECJALIŚCI

Jesteś tutaj: Lewe menu / SPECJALIŚCI

SPECJALIŚCI

Nasze przedszkole, jako placówka z oddziałami integracyjnymi, stwarza warunki do prowadzenia edukacji    i terapii dzieci z różnymi trudnościami w rozwoju, takimi jak niepełnosprawność ruchowa, sensoryczna lub autyzm. Gabinety, w których odbywają się zajęcia specjalistyczne, zostały wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne. Dzięki nim możemy rozwijać takie umiejętności, jak motoryka duża i mała, sprawność artykulacyjna i grafomotoryczna, myślenie, pamięć, uwaga oraz kompetencje komunikacyjne, poznawcze    i społeczne – a wszystko, mimo poważnych nazw, odbywa się w atmosferze zabawy. Przedszkolaki z zadowoleniem odniosły się do nowych sprzętów i z entuzjazmem badały ich możliwości.

                                               Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy! Dzieci i terapeuci :)