PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

JĘZYK ANGIELSKI

Jesteś tutaj: Lewe menu / JĘZYK ANGIELSKI
MARZEC 2019

LISTA ZAGADNIEŃ

  • ubrania - nauka słówek ( np. trousers, t- shirt, hat, etc.)
  • pogoda - nauka slówek ( sunny, rain, snow, cloudy) oraz piosenka pt. How's the weather?
  • poranne czynności - nauka wyrażeń ( wash my face, brush my teeth, eat breakfast, etc.) Nauka piosenki pt. I wake up.
  • my baloon - zabawa ruchowa i przypomnienie przymiotników big & small.
  • The ants go marching one by one - nauka piosenki oraz liczebników i wyrażeń ( pick up, check the time, dive, shut thew door, etc.)
  • kształty - nauka słówek ( squere, triangle, circle, heart), oraz pytania Can you see a circlcle? Yes I can!
  • Części ciała - nauka piosenki Head, shoulders, knees and toes, oraz zabawa polegająca na dopasowywaniu części garderoby do części ciała.
  • Fast and slow - nauka piosenki oraz zabawa ruchowa.
  • Pory roku - nauka słówek oraz piosenki pt. Here we go!

Łukasz Kępczyński

LUTY 2019

LISTA ZAGADNIEŃ

Little Red Riding Hood - storytelling - nauka słówek (np. wolf, forester, basket, etc.)
• nauka przyimków - in, on, under, wraz ze słówkami (chair, lamp, table)
• zabawy ruchowe wraz z nauką czasowników (fly, go, hide, lie, etc.)
• how are you? - pytanie o samopoczucie.
• be my Valentine - nauka piosenki.
• hide under the table - TPR - tryb rozkazujący z czasownikami (go, hide, touch, sleep, etc.), oraz nauka słówek (wall, floor, carpet, window, etc.)
• my big heart, nauka piosenki wraz z poznaniem przymiotników (small, big)
• emocje - nauka słówek (happy, sad, loving, scared, sleepy) połączona z nauką piosenki "if you're happy" 

Łukasz Kępczyński