Godło Polski

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

UBEZPIECZENIA

Jesteś tutaj: Lewe menu / UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE 2020/2021

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przesyłamy komplet materiałów informacyjnych dotyczących grupowego ubezpieczenia NNW.

Zakres i opis ubezpieczenia

W pliku przedstawiliśmy funkcjonujące w Państwa placówce warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składkę w poszczególnych wariantach oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

Zgłaszanie roszczeń

W pliku przedstawiliśmy możliwe formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela i naszej Kancelarii

Zasady opłaty składki

W pliku przedstawiliśmy zasady opłaty składki w tym roku – nowa formuła bezpośredniej wpłaty na konto.

Ogólne warunki ubezpieczeń.

Informację dotycząc przetwarzania danych przez Ubezpieczyciela.

Blankiet wpłaty (scan do wydruku) wzór wypełnienia oraz „pusty blankiet”

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku rozwiązanie, które ułatwi Państwu zebranie składki za ubezpieczenia. Uruchomiliśmy dla każdej placówki indywidualne konto bankowe (jedno dla wszystkich wariantów funkcjonującej w placówce), na które rodzice mogą dokonywać płatności.

UWAGA:

Płatność bezpośrednio na konto bankowe nie wyklucza zbierania składki w tradycyjny sposób (płatność w szkole u wyznaczonej osoby). W ten sposób osoby, które np. nie posiadają konta bankowego będą mogły zgłosić do ubezpieczenia swoje dziecko i opłacić składkę. 

Decyzję dotycząca sposobu zbioru składki pozostawiamy Państwu.

W przypadku wpłat na konto prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi rodzicom, by w tytule przelewu znalazło się imię i nazwisko zgłaszanego dziecka oraz klasy/grupy.

W przypadku opłacenia składki jednym przelewem za większą ilość dzieci (rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki) prosimy o wpisane w tytule dane wszystkich dzieci.

 Informacja o ochronie danych osobowych_

OWU_Edu_Plus_01_14_05_2020_

 _zakres i opis ubezpieczenia_

         _blankiet wpłaty_                                _blankiet wpłaty pusty_

         _zasady opłaty składki                         _zgłaszanie roszczen_

Dodatkowo wyjaśniamy, że na podstawie dokonanych wpłat na konto, nasza kancelaria przygotuje wykazy dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia. W sytuacji, gdy składki będą zbierane w dwojaki sposób: na konto i bezpośrednio w szkole, nasza Kancelarii pomoże Państwu ustalić stany ubezpieczonych i podobnie jak w latach poprzednich odbierze zebrane składki.

OWU EDU Plus 2019